Junior

Hulpverlening voor kinderen uit moeilijke opvoedsituaties

Junior vzw is een vereniging zonder winstoogmerk (ondernemingsnummer  Belgisch Staatsblad BE808 885 770) die werkt voor instellingen die kinderen in een probleemsituatie opvangen en begeleiden. Dat kan zijn als ouders door ziekte hun kinderen niet meer kunnen opvangen, bij verwaarlozing door armoede, maar ook in gevallen van mishandeling of seksueel misbruik. 

We werken voor jeugdinstellingen.

Ook 2021 was voor ons een zeer moeilijk jaar.
Iedereen is geteisterd geweest door Corona.
Tal van evenementen die niet mochten of konden doorgaan.

Ook onze vereniging is getroffen door deze malaise.
Met als gevolg dat onze geplande uitstappen en andere plannen niet zijn kunnen doorgaan.
Noodgedwongen hebben wij een 120 tal kinderen moeten teleurstellen.
Nu waren er ook wel terrechte redenen zoals vaccinaties
Daarom hebben we met de desbetreffende directies afgesproken om betreffende uitstappen te verplaatsen naar volgend jaar.
In de hoop dat we daarentegen zullen verlost zijn van de corona - maatregelen.

In afwachting zijn we gesprekken gestart met de instellingen om te voorzien in andere plannen en behoeften. 

 

Zo zijn we heel erg blij met onze samenwerking met TheValueChain, een implementator van IT-oplossingen met +250 enthousiaste medewerkers. Samen steken zij de handen uit de mouwen om trampolines te installeren bij verschillende instellingen en om yogalessen te organiseren. Daarnaast bekijken we samen ook nog andere projecten waar zij ons bij kunnen ondersteunen. Hartelijk bedankt aan de mensen van TheValueChain!  www.thevaluechain.eu


Ook hebben we een gesprek gehad met Bouquetconsult: Dank aan www.bouquetconsult.be. Met deze firma hebben we eveneens een vruchtbaar gesprek gehad.

Om uw firma te promoten kunnen we uw embleem, naam en coördinaten op onze voertuigen plaatsen.
Bv 

Wat doen we?

De activiteiten van Junior vzw

BG

Als organisatie zonder winstoogmerk moet Junior vzw steeds op zoek naar  middelen om ons streefdoel te bereiken. 

Junior vzw organiseert jaarlijks uitstappen, vakantiekampen en studiereizen.  We zaasdmelen educatief materiaal, speelgoed en ander bruiszkbaar materiaalzxcas in, waar we de kinderen en jongeren die we begeleiden mee kunnen helpen.

Interesse om Junior vzwag te steunen? Wilt u vrijwilliger worden? Neem dan contact op met Junior vzw via het contactformulier!

 

Kalender

Kanovaren

Kleine extra’s voor kinderen die het moeilijker hebben

Neem contact op met Junior vzw voor meer informatie over onze activiteitenkalender.

Evenementen

Elk evenement was een succes!

Graag willen we een woordje uitleg geven over onze activiteiten binnen de vereniging. Enkele mensen zetten zich vrijwillig in om fondsen te werven.

De opbrengsten hiervan gasdan integraal naar verschillende tehuizen waar deze kiasnderen in bescherming zijn genomen, om hun trauma's te helpen verwerken.

We hebben in het verleden al verschilsclende doelen weten te realiseren, zoals b.v. het aankopen van materialen, het organiseren van vakantiekampen en daguitstappen, een schommel laten plaatsen enz... enz...
Daarbij willen wij ook vermelden dat wij daarbij hulp kregen van: C&A, BRANTANO, CARREFOUR, COLRUYT, schoenen TORFS, AD Delhaize winkels en SUZCPRABAZAR, www.timmermans.be, Gamma en Hubo.

Dat de waardering voor dit alles groot is, bewijzen verschillende dankbrieven van instellingen des te meer.
Uiteraard is het onze bedoeling om deze activiteiten in de toekomst verder te zetten.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze hulasp aan de instellingen een steentje bijdraagt, om deze kinderen die al zoveel leed en pijn hebben moeten doorstaan hun leven terug op de rails te krijgen.

Daarom danken we iedereen die samen met ons zich mede ontfermt over het lot van deze kinderen. Onze dank aan www.zonnedekens.be

Like Zonnedekens en Junior op Facebook, ook op die manier kunt u ons steunen!!!

Dank zij hen kunnen wij prachtige dekentjes en knuffels schenken aan gezinnen met kindjes die het minder gemakkelijk hebben in deze maatschappij.

Het is vanzelfsprekend dat wij ons in de toekomst willen inzetten voor deze mensen die zorgen voor kinderen met een chronische aandoening.

Op 4 december 2014 ging Mijnheer Zee  (verteltheater) voor ons naar het UZ in Gent om zijn prachtige vertellingen voor te dragen.

Wij zijn steeds hard op zoek naar speelgoed.

Uiteraard komen wij dit zelf ophalen.

Volgende activiteiten zijn gerealiseerd door onze vrijwilligers waarvoor we zeer dankbaar zijn. In december hebben we in verschillende instellingen ker

Langs deze weg willen we ook  pleeggezinnen in kennis stellen dat ook zij altijd een aanvraag kunnen indienen om zulke pakketjes te verkrijgen. Dit kan via de website www.juniorvzw.be Ondertussen zijn we reeds volop bezig met de paasactie.

De dankbaarheid die deze kinderen  uitstralen is zo overweldigend, waardoor onze vrijwilligers nog eens extra gemotiveerd worden, want zonder hun inzet was dit allemaal niet mogelijk . Door deze inzet  en sponsoring hebben we ook een schoenen campagne kunnen organiseren, waardoor we in de mogelijkheid zijn gesteld om verschillende instellingen te verrassen met grote hoeveelheden nieuwe schoenen.

Het doet ons altijd zo een geweldig  plezier om vast te stellen dat niet alleen onze vrijwilligers het lot van deze kinderen zich aantrekken, maar dat jullie ons helpen om hun levenswijze enigszins iets te helpen verlichten.

Hiervoor zeggen we luidop HARTELIJK DANK!!!!!

 
 

Daguitstap in de zomer

Wat we ook ieder jaar organiseren in de zomer, is een daguitstap.
Dit is voor veel kinderen die in een warm en gelukkig gezin geboren zijn de normaalste zaak van de wereld.
Maar voor deze kinderen is het een Godsgeschenk. En Juist daarom kunnen we van deze gelegenheid moeilijk afstand doen.

BV: Laatstleden op 23 augustus 2017 hebben wij weer een leuke uitstap kunnen verwezenlijken met een instituut uit het Brusselse.
De uitstap ging deze keer naar Bobbejaanland.
Het vervoer van deze kinderen en de ingang van het pretpark was voor de rekening van onze vereniging.
's Middags hebben we gezellig samen met de vrijwilligers, begeleiders en kinderen gepicknickt. Deze onvergetelijke dag was echt weer de moeite voor de kinderen die de remmen eens konden losgooien.
Ook voor onze vrijwilligers gaf dit weer een enorm voldaan gevoel. We konden er met zijn allen er trots op zijn om een lichtpuntje te hebben getoverd in deze kinderlevens. Voor al deze kinderlevens die een moeilijke weg hebben af te leggen naar hun volwassenleven.

Uiteraard moeten we wel in de  financiële mogelijkheid zijn, maar we zijn er van overtuigd dat door de enorme inzet van onze vrijwilligers het ons deze zomer wel weer zal lukken om deze kinderen weer te verrassen met een bezoek aan een pretpark.

uitstap Bobbejaanland Junior vzw

Tevens willen wij ook van deze gelegenheid gebruik maken om langs deze weg iedereen die onze vereniging steunt extra te bedanken!
Want het is enkel door jullie steun en onze inzet dat we dit allemaal kunnen waarmaken.

Soms wordt ons wel eens gevraagd waarom we nooit foto's publiceren van onze activiteiten. Langs deze weg willen wij daar uiteraard graag op antwoorden, het is ons wettelijk verboden om foto's van deze kinderen openbaar te maken, dit om de privacy niet te schaden.

Maar om iedereen die vragen heeft omtrent onze vereniging van antwoord te dienen, kan u altijd aanmelden via het contactformulier

Tevens kan U ons ook bereiken op het gsm nr. 0485 63 54 58.

OMDAT ALLE KINDEREN ONZE AANDACHT KRIJGEN !!!

Onlangs is het bestuur van onze  vereniging bij toeval weliswaar in contact gekomen met een stichting, die zich ieder jaar inzet om kinderen met een verstandelijke beperking de dag van hun leven te bezorgen met name de stichting 4x4 LIMBURG. Deze stichting zet zich reeds 18 jaar vrijwillig in om met deze mensen een indrukwekkend parcours af te leggen. Uiteraard komen daar een hoop wettelijke verplichtingen bij kijken. Alvorens daadwerkelijk van start
te gaan moet men zich eerst door een enorme administratieve rompslomp wroeten om de nodige noodzakelijke vergunningen te bemachtigen. Omdat
vele van deze mensen ook nog eens een bijkomende handicap hebben, moet er uiteraard ook gezorgd worden voor vervoer naar het circuit. Met de
nodige inzet is dat allemaal vlekkeloos verlopen. Uiteraard waren er ook allerlei versnaperingen voorzien zoals lekkere frietjes en natuurlijk
de nodige frisdranken. Aan ambiance was er ook zeker geen gebrek doordat er verschillende bekende artiesten bereid waren gevonden om zich
eveneens belangeloos in te zetten. Maar ondanks de gulheid van zovele sponsors bleef er toch nog altijd een bedrag van 1885 € te vereffenen.
Een bedrag dat in verhouding volledig verantwoord was zeker als men weet dat we hier spreken over 250 mensen. Maar met enige trots kunnen we
toch vermelden dat onze vereniging die ieder kind evenwaardig vindt, ertoe bijgedragen heeft om de financiële schuldenlast enigszins te
verlagen. En omdat we zoveel blijheid en dankbaarheid hebben kunnen vaststellen bij deze mensen, hebben we ons de morele plicht opgelegd, om
dit grandioos gebeuren blijvend te zullen ondersteunen.

IMG_1903
IMG_1903
press to zoom
IMG_1896
IMG_1896
press to zoom
IMG_1895
IMG_1895
press to zoom
IMG_1888
IMG_1888
press to zoom
1/2
Junior

MET SAMENWERKING BEREIKT MEN MEER.

Dat het altijd ons streefdoel is geweest om het optimale te bereiken als het om het welzijn van kinderen gaat zal iedereen die onze vereniging kent daar terecht wel van overtuigd zijn. Desondanks de enorme inzet van onze vrijwilligers moeten wij toch dikwijls vaststellen dat wij uiteindelijk maar een beperkte hulp konden bieden terwijl we zoveel meer zouden willen doen. Maar dank zij de prachtmentaliteit van onze leden die van het standpunt zijn (WAAR EEN WIL IS IS EEN WEG ) zijn we sinds enige tijd in contact gekomen met de vereniging ZONNEDEKENS. Dit is een vereniging die zich evenals wij  belangeloos inzet om het leed van deze kinderen enigszins waar mogelijk te helpen verzachten. Hun voornaamste bezigheden zijn het vervaardigen van allerlei knuffeldekentjes en ander soortgelijk haakwerk waar je een kind gelukkig en blij mee kan maken. En toen we vernamen dat ze zich voornamelijk inzetten voor het UZ van Jette alsook het UZ van Gent hadden wij zoiets van waarom zouden we eens niet over een samenwerking kunnen praten. Des te meer omdat het hier niet alleen over zieke kinderen ging, maar ook over slachtoffers van onze doelgroep, kinderen die trauma's te verwerken krijgen door geestelijke of lichamelijke mishandeling. En na enkele positieve gesprekken waren wij met zijn allen zo gecharmeerd over alles wat deze mensen realiseren, dat onze vereniging beslist heeft om in de toekomst nauwer samen te werken. En als bewijs van onze goede voornemens hiervan heeft onze vereniging een bedrag van 500 Euro overgemaakt om Zonnedekens mede te ondersteunen in bv het aankopen van materialen die nodig zijn om hun prachtige werk verder te kunnen zetten. Want als er iets is waar we met zijn allen van overtuigd zijn dan is het wel dat je door samenwerking niet alles maar toch heel veel kan bereiken!!!

DE GLIMLACH VAN EEN KIND

Dat de glimlach van een kind niet alleen voorkomt in sommige liedjes, maar ook pure realiteit kan zijn, mochten we onlangs weer eens aan de lijve ondervinden. Zoals iedereen ondertussen al wel weet, staat onze vereniging ook in zeer nauw contact met andere verenigingen, die evenals wij het welzijn van kinderen ter harte nemen en het als prioriteit beschouwen. Daardoor werden we onlangs in kennis gesteld over een prachtig initiatief van een vereniging uit Limburg, met name ' t Heemke, dat is een organisatie die zich belangeloos inzet voor kinderen met een handicap ,die enkele dagen per week aldaar terecht kunnen ,voor allerlei creatieve bezigheden onder begeleiding. Maar ieder jaar organiseren ze daar ook een motorrun voor deze kinderen, het hoeft nauwelijks gezegd dat iedereen daar enorm naar uitkijkt. Uiteraard waren wij bereid om dit project mede financieel te ondersteunen. Groot was onze verwondering om toe te zien hoeveel van deze stoere bikers bereid waren gevonden om die dag vrij te houden om deze kinderen de dag van hun leven te bezorgen, door met hen een prachtig parcours af te leggen op de motor. De vreugde en de dankbaarheid op de gezichten waren dan ook indrukwekkend en gaf zonder enige twijfel ieder van ons een bevredigend gevoel. We mogen hier zeker spreken over een geslaagde dag voor iedereen! Een reden voor ons om ons verder te blijven inzetten voor andere doelgroepen, want het mooiste op aarde is en blijft toch DE GLIMLACH VAN EEN KIND !!!!

Zoals iedereen die ons volgt op de WEBSITE en dat zijn er ondertussen zeer veel, iets wat ons enorm plezier doet, zullen vele onder u zich nog wel herinneren dat onze vereniging onlangs een mooi bedrag heeft gesponsord om een CHILL HOUSE aan te kopen, dat als doel had voor kinderen met psychologische problemen enige rust te kunnen bieden. Ondertussen is het huis afgeleverd en werd onze voorzitter met enkele vrijwilligers uitgenodigd om het dan ook als officieel geopend te verklaren, iets waar we uiteraard zijn op ingegaan. We hadden in een vorig schrijven reeds vermeld dat er tijdens de opening foto's zouden worden genomen en dat we die dan ook op onze website zouden zetten, iets wat we hier dan ook zullen doen. We hebben ondertussen ook het positieve nieuws gekregen van de directie van de instelling, dat het chill house zeer regelmatig gebruikt wordt door kinderen die nood hebben aan een moment van rust en relax. Het doet ons uiteraard enorm plezier te kunnen vaststellen dat het een noodzakelijk initiatief was van de directie en dat we hun daar toch voor een deel hebben kunnen in sponsoren. We wensen de instelling dan ook langs deze weg vele jaren plezier met hun chill house en wij zullen ons blijven 

inzetten voor het welzijn van kinderen

DE KERSTMAN VERGEET DEZE KINDEREN NIET !!!!!

Zoals ieder jaar hebben onze vrijwilligers weer eens hun beste beentje voorgezet om de kinderen van de ons nauw aan het hart liggende instelling te verrassen met een prachtig kerstpakket. Wat voor zeer vele kinderen de normaalste zaak van de wereld is, blijft voor deze kinderen nog altijd een geweldige gebeurtenis. En juist daarom vonden wij dat we naar jaarlijkse gewoonte al deze kinderen moesten voorzien van een pakketje. Met inzet en liefde zijn we er dan ook weer in geslaagd om 105 kerstpakketten ineen te knutselen. Deze werden overhandigd aan de instelling, die deze op hun beurt dan weer uitdeelde aan de kinderen. Dat ze daar uitermate blij mee waren hoeft nauwelijks gezegd. De glimlach op al die gezichtjes en de dankbrief van de instelling, gaven ons allen een goed gevoel. En nu gaan we er weer volop tegenaan om in het nieuwe jaar weer een project te ondersteunen waar volgens de instelling grote behoefte aan is. Zoals u reeds in een vorige brief hebt kunnen lezen, staat de voorzitter van onze vereniging in nauw contact met de Directie van de instellingen en het is dan ook op deze manier dat hij in kennis wordt gesteld van een bepaald project dat volgens de instelling prioriteit geniet. De voorkeur is deze keer gegaan naar een behendigheidsparcours. Deze keuze heeft namelijk twee gegronde redenen. Vele van deze kinderen zitten uiteraard door allerlei uiteenlopende redenen opgescheept met psychische problemen, waardoor ze niet de moed kunnen opbrengen om voldoende aan beweging te doen. Iets wat tenslotte zeer belangrijk is, zeker voor kinderen. Een andere veel voorkomende vaststelling was het overgewicht bij velen onder hen. En doordat zo een behendigheidsparcours ook nog eens gepaard gaat met de nodige amusementswaarde konden wij ons volledig vinden in de door de Directie gemaakte keuze. Jammer genoeg gaan zulke grote projecten ook telkens gepaard met grote geldbedragen. In dit geval kwam de teller al vlug een eind boven de 6000 Euro te staan, een bedrag dat ver boven onze financiële mogelijkheden lag, zeker doordat we in de loop van ieder jaar ook nog andere behoeftige doelen proberen te ondersteunen. Daarom hebben we in onderling overleg met de desbetreffende Directie besloten om een bedrag van 2000 Euro te sponsoren, iets wat ondertussen reeds is gebeurd en waar we ondertussen ook reeds een dankbrief mochten over ontvangen, iets wat uiteraard altijd leuk is. Dit geeft toch altijd een gevoel van waardering. Misschien dat er onder u nog mensen zijn die zich herinneren dat we verleden jaar eveneens een sponsoring hebben overgemaakt om de plaatsing van een Chill House te helpen ondersteunen. Een project dat ondertussen reeds te bekijken is op deze pagina.Toen zijn we er ook in geslaagd om een bedrag van 2000 Euro over te maken en hadden we ook nog toegezegd om de weg die van de instelling naar het Chill House loopt te helpen aanleggen. Aangezien we verleden jaar nog enkele andere projecten ondersteund hebben, was er geen budget meer voor de aanleg van die weg. Maar omdat uitstel geen afstel is, hebben we het op ons programma gezet voor dit jaar, wat ongetwijfeld moet lukken. Zo kunnen de kinderen het Chill House bezoeken met propere voetjes. En ondertussen blijven onze vrijwilligers zich belangeloos met hart en ziel inzetten om projecten mede te ondersteunen, waarvan we uit betrouwbare bronnen (instellingen) weten dat deze steun bedoeld is voor kinderen uit zeer verontrustende situaties!!Wij danken iedereen van de bevolking voor het lezen en opvolgen van al onze activiteiten, want enkel doordat u dit doet, is dit voor ons het ultieme bewijs dat u net als wij, het welzijn van kinderen zeer belangrijk vindt. DANK U.

FEESTELIJKHEDEN

Zoals ieder jaar is het de betrachting van diverse instellingen om hun kinderen te verrassen door een leuk feest te organiseren en met de opbrengst weer noodzakelijke dingen te doen.
Onlangs heeft onze vereniging aan een instituut in LIMBURG waar ook veel kinderen verblijven , nog een bijkomende sponsoring overgemaakt van €500
Want zoals in de volksmond wordt gezegd ; alle beetjes helpen.
De feestelijkgeden zijn tot enorme tevredenheid van al onze kinderen alsook van onze medewerkers goed verlopen en we zullen in de toekomst al het mogelijke doen om deze en andere instellingen naargelang onze mogelijkheden verder te blijven steunen.
Tenslotte zijn we met zijn allen volledig bewust dat er niets mooiers is dan geluk en blijheid te kunnen zien in de ogen van een kind.

SCHOENEN EN KLEDINGCAMPAGNE

Dat het probleem van verwaarloosde kinderen meestal gekoppeld is met minderbedeelde kinderen is jammer genoeg een vaststaand feit . Gelukkig trekt deze problematiek de laatste tijden meer en meer noodzakelijke aandacht van velen onder ons.
We werden zelfs onlangs gecontacteerd door bedrijven die ons schoenen en kleding van uitmuntende kwaliteit hebben overhandigd die wij dan weer op onze beurt hebben bezorgd aan de verschillende instellingen die nood hadden aan dit soort zaken. Langs deze weg willen wij ook graag van de gelegenheid gebruik maken om deze bedrijven te kunnen bedanken 

Door deze mensen hebben wij immers de mogelijkheid om verschillende instellingen te kunnen helpen .
Voor al die hulp en het mooie gebaar zeggen wij met zijn allen aan al deze mensen met het hart op de juiste plaats ; DANK U

KNUFFELQUILTJES

Dat alle organisaties die zich belangeloos inzetten voor het welzijn van de kinderen en de problematiek gepaard gaande met deze materie onze grenzeloze waardering en respect verdienen en hebben is al lang door ieder die ons kent geweten.
Het is dan ook op deze manier dat wij in contact gekomen zijn met de organisatie KNUFFELQUILTJES.
Dit is een organisatie die dekentjes uitdeelt aan instellingen waar eveneens verwaarloosde minderbedeelde en zieke kinderen verblijven.
Toen we in kennis werden gesteld over hun activiteiten en de positieve resultaten die zij hiermee hebben bereikt was onze algemene bewondering zo immens groot dat we met zijn allen geen moment hebben getwijfeld om deze mensen eveneens geregeld te steunen. Aan allen die wederom de tijd hebben genomen om onze teksten te lezen , zeggen wij dank , want dankzij jullie blijven we gemotiveerd om ons dagelijks in te zetten om veel ellende en pijn die deze kinderen moeten ondergaan enigzins te verzachten
https://sites.google.com/site/knuffelquiltjes

Chill - House

Dat onze vereniging in nauw contact staat met de directie van verscheidene instellingen is reeds bekend, evenals het feit dat er bewust moet worden omgegaan met de financiële uitgaven.

 

Er mogen zeker geen nutteloze spullen worden aangekocht, enkel de noodzakelijke prioritaire zaken of verbeteringen die enkel de kinderen ten goede komen genieten voorrang.

 

Zo ontvingen wij onlangs het voorstel gedaan van een Limburgse instelling of we eventueel bereid waren om mee te werken aan het realiseren van een "chill huis'' (ontspanningsruimte) ,een prachtig idee waar al onze medewerkers volledig achter stonden.

 

Aangezien in de meeste instellingen iedere ruimte benut wordt voor allerlei activiteiten, was zo een relax en ontspanningsruimte noodzakelijk en prioritair.

 

Uiteraard is zo een project niet goedkoop en spreken we hier onmiddellijk al over duizenden euro's ,een bedrag dat onmogelijk door onze vereniging op tafel kon worden gelegd. Desondanks zijn we toch in de mogelijkheid geweest om een bedrag van 2000 euro te sponsoren.

 

Verder is er in overleg met de directie van deze instelling nog een afspraak gemaakt om financieel bij te dragen voor het plaatsen van een toegangsweg naar het chill house. We hadden voorgesteld om klinkers te leggen.

 

Ondertussen zijn al onze medewerkers zeer nieuwsgierig naar het resultaat dat ongetwijfeld prachtig zal zijn.Uiteraard zullen we hiervan enkele foto's nemen voor onze web site."

Onze evenementen van 2016

 • Schoenen en kledingcampagne alle regio's.

 • Chill-huis regio Limburg

 • Steun Zonnedekens

 • Start-vakantiepaketten regio Limburg

 • Steun aan 2 verenigingen regio Limburg

 • Kerstpaketten regio Limburg

Onze evenementen van 2015

 • Aankoop meubilair regio Limburg.

 • Uitstap naar de zee met kinderen regio Limburg.

 • Sinterklaasgeschenken uitdelen diverse regio's.

 • Kerstgeschenken uitdelen diverse regio's.

 • Schoenencampagne diverse regio's.

Onze evenementen uit 2014

 • Aankoop nieuwe jeugdslaapkamer

 • Schoenencampagne (met dank aan Innocenti/Brantano)

 • Kanoafvaart van de Lesse

 • Uitstap naar Walibi

 • Aankoop nieuwe keuken met alle toestellen

Evenementen 2017:

 • Kleding en schoenencampagne

 • Uitstap 23 augustus met instelling regio Brabant

 • De uitstap in juli is spijtig genoeg niet doorgegaan. In de plaats hiervan hebben we 1 instelling (regio Limburg) en 1 vereniging (regio West-Vlaanderen) geldelijke steun gegeven.

 • Kerstpakketten instellingen verschillende regio’s.

 • Aankoop materiaal.

—————————————————————————————

Realisaties van het jaar 2018:

 Zoals ieder jaar willen wij graag iedereen in kennis stellen ,van wat onze vereniging het afgelopen jaar heeft gerealiseerd Traditiegetrouw zijn we het jaar begonnen met gehoor te geven aan verschillende instellingen gevestigd over gans Vlaanderen. Zoals altijd bleken de materiële en financiële behoeften groot te zijn. Naargelang onze financiële mogelijkheden zijn we er wonderwel in geslaagd op bijna elke eis te kunnen ingaan .Dankzij enkele bedrijven die ons al jaren trouw blijven voorzien van een aanzienlijk aantal nieuwe schoenen en kledij hebben we onze schoenen en kledingcampagne weer kunnen doorvoeren. Het valt ieder van ons steeds op dat in vele bedrijven meer en meer aandacht wordt besteed aan deze jammerlijke problematiek die zovele kinderen treft .Zo zijn we BV dit jaar gecontacteerd geweest door een interieurtextielbedrijf dat ons het bedrag heeft gesponsord dat ze dit jaar aan hun klanten zouden hebben gegeven in de vorm van relatiegeschenken. Een prachtig gebaar dat uiteraard van onzentwege met ontzettend veel respect werd gewaardeerd . Zoals iedereen weet hebben we in onze vereniging ook enkele vrijwilligers die als ze enkele uurtjes vrije tijd hebben langs de deuren gaan om de mensen zeer beleefd te vragen of ze eventueel bereid zijn om van hun een steunkaart te kopen. Het gebeurt dan zeer vaak dat zo een bezoekje aan de deur samen gaat met een babbeltje . U weet ieder heeft zo zijn eigen probleem en wil graag dit probleem eens toelichten wat heel normaal is . Onze vrijwilligers maken uiteraard altijd tijd om in zulke gevallen een luisterend oor te bieden. Ook komt het vaak voor dat mensen spontaan speelgoed en dergelijke schenken. Daardoor kunnen wij dan weer veel onbemiddelde gezinnen met kinderen gelukkig maken . Dit jaar zond VRT het programma PANO/ ARM VLAANDEREN uit. Medewerkers van VRT kwamen samen met een vereniging uit het Antwerpse die zich inzet voor kansarmen bij ons terecht. In het programma kwam een gezin aan bod met twee kinderen die uiteraard ook in zulke erbarmelijke armoedige toestand verkeerde. Dat die gesprekken met dat gezin uiteindelijk ook uitmonden in de trieste situatie waardoor de kinderen altijd het grootste slachtoffer zijn hoeft nauwelijks gezegd . De droom van 1 van de jongetjes was om eens een dagje door te brengen in Disneyland Parijs. Natuurlijk was het toen onze taak om hier iets aan te doen en de kerstmis van deze mensen een extra boost te geven. De kerstboom was niet alleen versierd met kerstballen maar onder de boom lag ook een enveloppe met daarin een toegangsticket voor Disneyland Parijs met het ganse gezin . Hiermede bevestigen we nogmaals dat niet alleen grote groepen onze aandacht krijgen maar dat ook individuele gevallen evenzeer onze aandacht en bekommernis genieten .Van deze gelegenheid willen wij tevens allen die ons blijvend steunen en ons op deze manier de mogelijkheid bieden deze kinderen te blijven bijstaan, van harte bedanken . Wij beloven iedereen plechtig dat wij ons zullen blijven inzetten voor alle onrechtvaardige situaties die deze kinderen te beurt vallen. Hartelijk dank dat u de tijd neemt om ons via deze weg blijft volgen door deze brieven te lezen en te kijken naar onze web site !!

Realisaties van het jaar 2019:

- Kledij en schoenencampagne

- 2 zandbakken in orde maken regio limburg

- Uitstap Kinepolis Hasselt

- Uitstap pretpark Boudewijn Seapark

- Individuele uitdeling speelgoed

Hallo iedereen hier zijn we dan weer met de nodige info over wat we in 2019 allemaal hebben gerealiseerd .Buiten de traditionele tehuizen waar onze vereniging sinds vele jaren goede contacten mee onderhoud ,zijn er dit jaar nog eens drie instellingen van bijzondere jeugdzorg bijgekomen.Deze instellingen bevinden zich in de regio's Limburg, Oost en West-Vlaanderen.Na gesprek van onze vereniging met de Directie hadden de drie jeugdinstellingen ongeveer dezelfde behoeften voor ogen.Dit ging van verbouwingen, uitstappen en wat wij vooral bijzonder leuk vonden was de aankoop van Kerst en Nieuwjaarscadeautjes. D na enig beraad en enkele vergaderingen samen met de bestuursleden ,werd er dan logischerwijze beslist om deze drie instellingen tegemoet te komen door hun te voorzien van een gelijkaardige financiële bijdrage ,zodat ze zelf konden beslissen welk project hun voorkeur genoot .En ondertussen heeft onze vereniging reeds een hartelijke dankbetuiging gekregen voor de geleverde giften .SINTERKLAAS en KERSTFEEST. Zoals ieder onder u die onze vereniging reeds jaren kent en onze activiteiten op de voet volgt ondertussen weet dat onze vereniging niet alleen het lot van mishandelde of misbruikte kinderen ter harte neemt maar dat alle kinderen die op ėėn of andere manier ten onrechte zijn getroffen onze aandacht krijgen;bvhet enorm armoede probleem dat steeds meer en meer voorkomt in onze maatschappij.Dit baart ons ook steeds zorgen. Daarom dat verschillende van onze vrijwilligers onlangs gestart zijn met een schitterend initiatief. In de loop van het jaar proberen zij contacten te leggen met gezinnen die bereid zijn om speelgoed van hun kinderen af te staan.Zo hebben we de mogelijkheid dit dan weer uit te delen aan instellingen en minderbedeelde kinderen. Zo kunnen wij ze ook eens verrassen en krijgen ze ook het gevoel dat zij evenwaardig zijn en niet worden vergeten . Zo beste lezers wij hopen u met deze info weer een beetje op de hoogte gebracht te hebben over onze gerealiseerde activiteiten van het afgelopen jaar. Uiteraard zijn wij zeker van plan om ons in het komende jaar weer dubbel en dik in te zetten.Ons blijvend verzetten tegen elke vorm van onrecht tegenover onschuldige kinderen die slachtoffer zijn geworden van ėėn of andere malafide oorsprong .En uiteraard zullen wij u allen op de hoogte blijven houden via onze website zodat u altijd op de hoogte blijft over ons broodnodig werk Hartelijk dank voor het lezen .

Evenementen 2018:

 • Kleding en schoenencampagne

 • Zomeruitstap naar Disneyland Parijs

 • Start vakantiepakketten

 • Kerstpakketten

 • Sponsoringen diverse regio's

—————————————————————————————

Realisaties van het jaar 2020: 

•Kleding en schoenencampagne

•Sponsoringen diverse regio's

•Chocolade verassingspakket voor alle regio's

•Speelgoed alle regio's

press to zoom
press to zoom
1/1

Evenementen 2021 :

 • Kleding en schoenen campagne alle regios

 • Trampolines alle regios

 • Yoga voor kinderen alle regios

 • Materialen alle regios

 • Verassing pakketten

Wilt u graag een handje helpen bij een van onze volgende evenementen? Wordt dan vrijwilliger bij Junior vzw!

1/1

Van harte bedankt in naam van alle kinderen. Dankzij uw hulp kunnen we de droom en de noden van veel kinderen waar maken!

Reacties

Hallo,

Bij deze willen wij jullie bedanken voor de warme cadeautjes die we gekregen hebben en gaan de winter lekker warm tegemoet ! 
Lieve groetjes van meisjes en begeleiding van de paviljoen 1, paviljoen 2 en het overgangshuis !

Fijne feestdagen!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het heeft eventjes geduurd maar ik wil je alleszins hartelijk danken voor de fantastische uitstap van vorige week naar Bobbejaanland.

Ik hoorde heel wat positieve geluiden van zowel kinderen als begeleiders! Wat ons betreft is dit zeker voor herhaling vatbaar.
Dikke merci voor alle leden van de vzw Junior !

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

En of ook ik dit geweldig vind! Ook van dit extraatje zullen de kinderen en jongeren met volle teugen genieten! Hartelijk dank hiervoor aan u en aan alle collega's!

 

Van alle leefgroepen

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hartelijk dank voor de lekkere chocolade! In deze tijden van binnenzitten konden we hiermee de kindjes plezieren.

 

Jullie zijn fantastisch

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nog eens bedankt voor de pakketjes chocolade, top!

 

Met vriendelijke groeten

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dank in naam van onze medewerkers en kinderen voor jullie schoenen en kleding, hier kunnen we ons winkeltje weer mee bevoorraden.

 

Groeten

Corona-druk op gezinsrelaties

Erkende familiaal bemiddelaars uit het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bieden via professionele doorverwijzers (zoals u) kosteloze bemiddelende interventies en gesprekken aan in conflictsituaties in de (brede) familiale context. Zij luisteren naar de oproeper, indien nodig contacteren ze de verschillende betrokkenen, en begeleiden het communicatieproces tussen de mensen om op die manier de situatie te ontmijnen.
Heel wat mensen verblijven door Corona noodgedwongen samen thuis. Dit kan leiden tot verhoogde spanningen binnen het gezin.
Ook voor ouders die gescheiden leven kan Corona aanleiding geven tot extra spanningen omwille van afspraken – bijvoorbeeld rond kinderen – die niet nageleefd kunnen worden of aangepast moeten worden.
Concreet:
· Doorverwijzers kunnen aan de hulpvrager rechtstreeks het nummer geven van de permanentiedienst 03 257 88 88 (een nummer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, dat doorverbindt met de vrijwillige bemiddelaars van dienst).
· Bellen kan alle dagen behalve zon- en feestdagen van 9u tot 22u.
· De gesprekken zijn gratis, vertrouwelijk en anoniem. De vrijwilligers kunnen het oproepnummer niet zien.
· Als je bijkomende informatie wenst over de opzet en de werkwijze, kan je ook een e-mail sturen naar permanentie.bemiddeling.antw@gmail.com met een korte schets van de situatie of de vraag en eventueel de contactgegevens van de persoon of personen die problemen ondervinden.
· De permanentie is een beurtrol van erkende familiale bemiddelaars uit de provincie Antwerpen die lid zijn van het platform van vrijwillige trajectkeuzebegeleiders bij de Kamer voor Minnelijke Schikking/ Familiekamer bij de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Voor verdere vragen, mail naar de verantwoordelijke uitgevers: Lieve Lagae <info@mediation-at-work.be> of Wilfried Mestdagh <wilfried@familialebemiddeling.net>.

Met dank aan de firma Sonal:

ZELFS IN CORONA-TIJDEN ZETTEN WIJ ONZE ACTIVITEITEN VOORT

Uiteraard zijn wij in deze jammerlijke tijden net als iedereen trouwens, enorm beperkt geweest in ons doen en laten. Desondanks is het ons toch gelukt om voor deze kinderen die het door deze crisis het nog eens extra zwaar hebben toch nog enige verlichting te brengen.Door de inzet van onze vrijwilligers zijn wij in de mogelijkheid geweest om aan een instelling in de regio Limburg een honderdtal dozen kwaliteitschocolade te bezorgen.Aangezien onze vereniging zich reeds vele jaren belangeloos inzet voor Vlaamse instellingen en dat ook zal blijven doen zijn we ons ten stelligste bewust dat ons kleine landje ook een Franstalige kant heeft. Ook daar verblijven kinderen in dezelfde trieste situatie. Wij zijn terecht van het standpunt dat ieder kind recht heeft op een rechtvaardig bestaan. Onlangs kregen we te horen dat er zich in de regio Luik een tehuis bevondt waar een tiental weeskinderen verbleven. We hebben toen contact genomen. Na een informatief gesprek met de Directie hebben we deze kinderen voorzien van nieuwe kleding en schoenen. Een gebaar dat in dank werd aangenomen.Uiteraard is ons voltallig vrijwilligersteam bereid om zich verder in te zetten voor deze kinderen ondanks de moeilijke werkomstandigheden .Graag willen wij u allen er nog op wijzen dat we niet zullen nalaten om U regelmatig onze plannen via de WEBSITE bekend te maken. Bijvoorbeeld wat sinterklaasfeest kerstfeest en daguitstappen betreft.Hopende hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt danken wij alle lezers. 

Graag tot de volgende, groetjes van het vrijwilligersteam .

Als U ons een steuntje wil geven, kunt u deze steunkaart aankopen en als u wilt uitprinten.

B E D A N K I N G E N

Bouquet-Logo_622.jpeg
Uitreiking cheque SupraBazar
1/1
 • Hartelijk dank aan GEA https://www.gea-interieurtextiel.be/voor hun geweldig initatief en steun!

 • Speciaal willen wij de firma BITCONNECT danken voor de steun en HART VOOR KINDEREN !!!

 • Dank ook aan LIDL voor hun mooie speelgoed

 • Wij willen graag leerlingen en directie van het Montfort-College in Rotselaar https://www.montfort.be/ bedanken voor de geweldige steun die deze mensen hebben gegeven om onze plannen in de toekomst te kunnen verwezenlijken. 

 • Op zondag 1/7 zijn wij dankzij Movietown naar Disneyland Parijs gereisd met in totaal 33 personen (kinderen en begeleiders) http://movietown.be/ Een onvergetelijke dag natuurlijk. We hebben toen ook kennisgemaakt met acteur Kurt Rogiers die een boontje heeft voor onze organisatie. Ook andere acteurs zoals Sven De Ridder en Karen Damen waren hier aanwezig.

 • Dank aan Go Atheneum Maaseik http://www.kamaaseik.be/start.html  voor de sponsoring

 • Het fantastische gemotiveerde team van LBC brasschaat heeft ons een mooie schenking gedaan door hun actie. Dit kunnen we weer goed gebruiken voor de instellingen.@LBC Volwassenenonderwijs regio Antwerpen https://berchem.lbconderwijs.be/ 

 • Dank aan Magic Tuning Team voor de gulle sponsoring 

 • Hartelijk dank aan FRAPACK voor de sponsoring en verrassing 

 • Dank aan Nato Charity Bazaar

 • Dank aan Benningen Meubelmakers

 • Hartelijk dank aan Leonidas voor de steun

 • Dank aan Jos om zijn verzameling te schenken aan de vereniging: hiermee kunnen we talloze workshops organiseren voor de kinderen.

 • Notariskantoor Debeuckelaere & Van Tulden bedankt voor de mooie gift.

 • Hartelijk dank aan Axi-Joma voor hun geweldige inzet

 • Heel erg bedankt aan Wibra

 • We werden blij verrast gisteren door SUPRABAZAR TIELT https://www.suprabazar.be/. De manager Dhr Koen Jonckheere kwam ons tegemoet met een cheque ter waarde van 638 euro. Dit ging ons allemaal boven het petje ! Koen had toestemming gekregen van zijn Directie,de Familie Vanhalst, ook mensen met het hart op de juiste plaats om een project te kiezen. Dus had hij samen met zijn medewerkers van SUPRABAZAR Tielt in deze moeilijke coronatijd dit bedrag verzameld door het verkopen van mondmaskers. Lieve mensen, er zijn toch nog toppers in deze maatschappij waar ik echt versteld van sta. Soms geloven we er niet meer in, maar ze bestaan nog !!! Om onze wil, doorzetting en vertrouwen te verduidelijken gaan we samen met Koen dit mooie bedrag gebruiken om de kinderen van een instelling een plezier te doen bij een volgende uitstap naar een pretpark. Deze datum zal nog bekend worden gemaakt. Nogmaals dank aan SUPRABAZAR TIELT, dank aan de Familie Vanhalst, dank aan Koen, dank aan alle medewerkers van SUPRABAZAR TIELT ! Laten we dit alles delen op Facebook, Instagram enz.

Junior vzw
Junior vzw
press to zoom
Junior vzw
Junior vzw
press to zoom
Junior vzw
Junior vzw
press to zoom
1/1
1/1

Wij zijn op zoek naar een aanhangwagen of busje, als u ons hiermee zou kunnen helpen zou fantastisch zijn!

Kledij en materialen kunnen bij ons worden gedeponeerd na afspraak (tel. nr. 0485 63 54 58)

 

www.gentlegiants-coaching.be

Contacteer ons, misschien kunnen we u helpen, ook financieel, uw kind te begeleiden met deze hippotherapie

JUNIOR

Nieuwdreef 7, 2170 Antwerpen

Rekeningnummer BE93 6528 0962 8467

Contactformulier

Bedankt voor uw bericht!